8.00

41 KART PRACY "POKOLORUJ WEDŁUG CYFR"
  • ĆWICZENIA MOTORYKI MAŁEJ ORAZ PRECYZJI W KOLOROWANIU
  • TRENING ZDOLNOŚCI LOGICZNEGO MYŚLENIA ORAZ KONCENTRACJI.KARTY PRACY A4 W FORMACIE PDF DO SAMODZIELNEGO WYDRUKU. PO WPŁACIE PLIK PDF JEST AUTOMATYCZNIE WYSYŁANY NA E-MAIL KLIENTA PODANY W ZAMÓWIENIU.