3.00

5 KART PRACY "ZNAKI WIĘKSZOŚCI, MNIEJSZOŚCI I RÓWNOŚCI"

  • KARTY PRACY KTÓRE UCZĄ LOGICZNEGO MYŚLENIA ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PORÓWNAWCZYCH.