Karta pracy ucznia- Dodawanie w zakresie 1-10

Wszystkie karty pracy dostępne w poniższym linku:

karty-pracy-przedszkolne-i-wczesnoszkolne