Karta pracy ucznia- Dodawanie w zakresie 1-20

Wszystkie karty pracy dostępne w poniższym linku:

karty-pracy-przedszkolne-i-wczesnoszkolne