Karta pracy ucznia- Odejmowanie w zakresie 0-10

Wszystkie karty pracy dostępne w poniższym linku:

karty-pracy-przedszkolne-i-wczesnoszkolne