Liczbowe kwadraty. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

Liczbowe kwadraty. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10