MATEMATYKA I-III

Matematyczne karty pracy wspierają poznawanie cyfr, porządkowanie, liczenie i dodawanie w zakresie do 10. Niektóre ćwiczenia są rozwinięciem kart ze szlaczkami. Umożliwiają ćwiczenie pisania pierwszych cyfr – początkowo po śladzie, a potem samodzielnie. Utrwalają łączenie znaków liczbowych z konkretnymi ilościami i wartościami.

Wykup konto

Matematyka w życiu codziennym
Pierwsze klasy szkoły podstawowej to czas, kiedy dzieci poznają codzienne zastosowania liczb, miar i
wag. Dlatego w naszych kartach pracy umieściliśmy również praktyczne zadania obejmujące:

Zegar – odczytywanie godzin, obliczanie upływu czasu
Kalendarz – nazywanie i kolejność miesięcy, pór roku, odczytywanie dat, obliczanie terminów
wydarzeń, upływu dni i tygodni
Termometr – odczytywanie temperatury i jej zmian
Pieniądze – obliczanie kwot, porównywanie wartości, znaczenia pojęć: rabat, obniżka ceny,
oszczędzanie
Zbiory – ich właściwości, porównywanie i łączenie.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 27

Wyświetlanie wszystkich wyników: 27

Arytmetyka
Nasze karty pracy porządkują pojęcia związane z właściwościami i zapisem liczb (liczby parzyste i
nieparzyste, całkowite i ułamki, rzymskie i arabskie). Umożliwiają ćwiczenie działań arytmetycznych –
w zakresach do 10, 100, 1000 – odpowiednio do różnych poziomów nauki w szkole. Ułatwiają
zapamiętanie tabliczki mnożenia i dzielenia. Pozwalają ćwiczyć działania na osiach liczbowych,
grafach matematycznych i dodawanie w słupkach.

Geometria
Nasze karty pracy wprowadzają dzieci w świat figur geometrycznych. Uczą, jak je rozpoznawać i
opisywać. Pomagają utrwalić właściwości trójkątów, czworokątów i okręgów. Dzięki wykorzystaniu
rysunków i kolorów ułatwiają ich porównywanie i mierzenie.