Opisz obrazek

Opisz obrazek

Opis

Opisz obrazek – to kategoria kart pracy, które uczą formułowania spójnych i poprawnych
wypowiedzi. Bodźce wizualne pobudzają obszary mózgu odpowiedzialne za kreatywność. Pytania
pomocnicze prowadzą opis budowany przez dziecko od ogółu do szczegółu. Jednocześnie ułatwiają
łączenie faktów, dostrzeganie związków między nimi i przekładane obrazu na słowa i zdania.
Kształtują umiejętność konstruowania logicznych, poprawnie złożonych, pełnych zdań.