Ortografia

Ortografia

Opis

Pisownię trudnych wyrazów warto ćwiczyć już od pierwszych klas szkoły podstawowej. Nasze
ortograficzne karty pracy ułatwiają sprawdzanie i utrwalanie prawidłowej pisowni. Ponieważ mają
formę zdań do uzupełnienia, nie zniechęcają dzieci, które jeszcze słabo radzą sobie z samodzielnym
pisaniem. Grupują wyrazy najczęściej używane w codziennej komunikacji, które sprawiają najwięcej
problemów. Wspierają utrwalanie reguł ortograficznych (ó, ż, rz, h wymienne, pisownia po
spółgłoskach i w końcówkach wyrazów itp.)