PRZEDSZKOLE

Przedszkole to okres eksplozji twórczej dzieci, które samodzielnie odkrywają krainę pięknego, kolorowego świata. W tej zakładce znajdziesz 461 kart pracy, które wspierają rozwój przedszkolaków.
Zawierają m.in. kolorowanki i wyklejanki, ćwiczenia z przeciwieństwami, rozpoznawanie wielkości.

Wykup konto

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14

Drzwi do świata matematyki

Karty pracy Cienie i Połącz w pary stymulują uważną obserwację, uczą spostrzegawczości, rozpoznawania kształtów i znajdowania podobieństw. Wspierają również rozwój mowy, gdy podobne przedmioty trzeba nazwać, a wybór uzasadnić. Policz i pokoloruj to kategoria kart pracy, które rozwijają wyobraźnię matematyczną. Operują na obrazkach, dzięki czemu w intuicyjny sposób wprowadzają dziecko w świat pojęć matematycznych. Stymulują do poszukiwania odpowiedzi na pytania: ile, jak wiele, mniej i więcej.
Dzięki kartom pracy Niepasujący obrazek dziecko uczy się rozpoznawać i nadawać kategorie obiektom, rozpoznawać je, nazywać. Zauważa podobieństwa między przedmiotami, roślinami i zwierzętami. Szuka cech wspólnych takich jak kolor, zastosowanie wielkość. Kojarzy podobieństwa i
różnice. Dokończ wzór i Szlaczki poprawiają zdolności motoryczne dzieci. Uczą je prawidłowego chwytania kredek, wyrabiają dokładność i siłę nacisku. Uczą prowadzić linię bez odrywania ręki. Są wprawką do późniejszej nauki pisania liter i cyfr.

Poznaj i nazwij emocje

Karty pracy z kategorii Emocje pomagają wspierać rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. Uczą je rozpoznawać i nazywać własne uczucie i emocje, odczytywać mowę ciała, mimikę innych ludzi. Tym samym wspierają rozwój komunikacji niewerbalnej.
Okres przedszkolny jest pod tym względem dla dzieci dużym wyzwaniem. Regularnie spotykają się z osobami spoza rodziny. Zawierają pierwsze znajomości i przyjaźnie. Duża ilość bodźców, z którymi się spotykają wymaga rozpoznania, nazwania i uporządkowania.

To pierwszy krok do tego by nauczyć się dzielić dobrymi emocjami z innymi, ale również rozpoznawać, nazywać mocje trudne, niechciane – strach, złość, smutek i żal. Zaakceptowanie również tych emocji, komunikowanie ich poprzez słowa ułatwia poznawanie i przyswajanie norm społecznych i wzorców zachowań akceptowalnych w grupie koleżeńskiej, w rodzinie i wśród obcych osób.