Rozsypanka wyrazowa

Rozsypanka wyrazowa

Opis

Karty pracy z rozsypankami literowymi i wyrazowymi wspierają naukę czytania i pisania. Pomagają w zapamiętaniu liter i rozróżnianiu podobnych sylab. Ćwiczenia zamieszczone na kartach pracy łączą litery i słowa z obrazem. Skojarzenia z ilustracją na rysunku wspierają zapamiętywanie i utrwalanie poznanych słów, ich pisowni i znaczenia. Rozwijają umiejętność budowania zdań i wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.